Администриране на сървъри

 

 

Host Technology предлага професионални услуги в администрацията на сървър, включващи както софтуер така и хардуер.

Компетентните експерти от нашата фирма имат необходимите знания и опит, благодарение на които услугите се извършват по професионален начин и с минимални разходи за клиента.

За нашите корпоративни клиенти ние гарантираме непрекъсваемост на работата на сървъра с желаните характеристики. По желание може да се извърши покупка, монтаж и изпитване на сървърен хардуер и последващото му въвеждане в експлоатация. На абонаментен принцип или почасово извършваме дейности за отстраняване на неизправности и ремонт на сървъри.

Основни услуги за поддържане на сървърен хардуер :

  • Мониторинг в реално време.
  • Периодичен одит, диагноза.
  • Обслужване на клиенти.
  • Отстраняване на проблеми.
  • Избор на препоръки за модернизация на материално-техническа база и софтуер.
  • Поддръжка и конфигуриране на приложни услуги.